Γραφεία & Καταστήματα στο Μαρούσι

Περισσότερες Φωτογραφίες

Πληροφορίες έργου

Γραφεία & καταστήματα στο Μαρούσι

Επί της οδού Σισμανογλείου, στην περιοχή Μαρούσι, η εταιρεία ΘΕΜΕΛΙΑ ΧΟΥΒΑΡΔΑ Α.Τ.Ε. ένα κτίριο γραφείων και καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών συνολικού εμβαδού 1.100τ.μ.

Το κτίριο αυτό με έτος αποπεράτωσης το 2003, κατασκευάστηκαν με εξελιγμένες τεχνολογικές προδιαγραφές εξασφαλίζοντας ανώτερη κατασκευαστική αρτιότητα καθώς και πληρότητα σε παρεχόμενες υποδομές.

Τύπος έργου Γραφεία & Καταστήματα
Είδος έργου Κατασκευή
Περιοχή Μαρούσι
Εμβαδό έργου 1.100τ.μ.